صفحه اصلي   |   جستجوي پيداشده‌ها   |   جستجوي پيداشده‌ها(خودرو)
مشخصات پيداشده
{{message}}
نام 
نام خانوادگي
نام پدر
   
كدملي 
   
تایید جستجو
نوع پیداشده:
صبر کنید...
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن مرکز امور مشتریان شرکت ملی پست 84470000-021 تماس حاصل فرمایید.
مشاهده نمودار گردش کار( فلوچارت) سامانه

چنانچه مدرک مورد نظر شما پس از جستجو یافت نگردید، می توانید با پرداخت مبلغ 5000 تومان به ازاء هر مدرک، درخواست جستجوی الکترونیک یک‌ساله نمایید. درصورت ثبت درخواست جستجوی الکترونیک در طول یکسال آتی، هر زمان مدارک شما یافت گردد، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و محل نگهداری آنها را به شما اطلاع خواهند داد و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به سایر اماکن و یا ادارات پست نمی باشد.
   

آیا مایلید در نظرسنجی شرکت ملی پست شرکت کنید؟      مایلم     مایل‌نیستم


تاريخ يافتن نوع مدرك نام نام خانوادگي نام پدر شناسنامه كدملي
{{::o.findDate}} {{::o.n}} {{::o.fName}} {{::o.lName}} {{::o.fatherName}} {{::o.identityNumber}} {{::o.nationalCode}} نمایش‌محل‌نگهداری